Miljö, säkerhet, kvalitet, uppförande & socialt ansvar

 

 

Vi kan bli bättre

Miljöarbete

Systematiskt miljöarbete ISO 14001.

En del i vårt systematiska miljöarbete är våran miljöpolicy som finns att läsa här:

Miljöpolicy

Kvalitet & säkerhet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete & säkerhetsarbete och det är en naturlig del i vårat vardagliga arbete vår kvalitetspolicy finns att läsa här:

Kvalitetspolicy

Uppförande kod

Vår uppförandekod utgår från riktlinjerna i ILO-konventioner, FN:s universella deklaration avseende mänskliga rättigheter, FN:s konventioner avseende barns rättigheter samt eliminering av diskriminering av kvinnor. Den anger minimikrav som Flaggstångs-Experten ställer avseende sociala/etiska och miljömässiga hänsynstaganden. De leverantörer som Flaggstångs-experten arbetar med måste i avtal förbinda sig till att följa Flaggstångs-expertens uppförandekod.

Uppförandekod

Sociala insatser

Vårt sociala engagemang är vi väldigt stolt över.

Vi är delaktiga i sociala projekt som t.ex kris för att hjälpa människor.

Vi sponsrar olika idrottsföreningar som t.ex Utsikten

Vi skänker pengar till behövande genom portot på frimärkena som t.ex Drottning Silvias barnsjukhus, sos barnbyar

Vi sponsrar