Miljö, säkerhet, kvalitet, uppförande & socialt ansvar

 

 

Vi kan bli bättre

Miljöarbete

Systematiskt miljöarbete ISO 14001.

En del i vårt systematiska miljöarbete är våran miljöpolicy som finns att läsa här:

Miljöpolicy

Kvalitet & säkerhet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete

& säkerhetsarbete och det är en naturlig del i vårat vardagliga arbete

vår kvalitetspolicy finns att läsa här:

Kvalitetspolicy

Uppförande kod

Vår uppförandekod utgår från riktlinjerna i ILO-konventioner, FN:s universella deklaration avseende mänskliga rättigheter, FN:s konventioner avseende barns rättigheter samt eliminering av diskriminering av kvinnor. Den anger minimikrav som Flaggstångs-Experten ställer avseende sociala/etiska och miljömässiga hänsynstaganden. De leverantörer som Flaggstångs-experten arbetar med måste i avtal förbinda sig till att följa Flaggstångs-expertens uppförandekod.

Uppförandekod

Socialainsatser

Vårt sociala engagemang är vi väldigt stolt över.

Vi är delaktiga i sociala projekt som ex kris för att hjälpa människor tillbaka till arbete.

Vi sponsrar olika idrottsföreningar som ex Utsikten

Vi sponsrar Lägg till i ordlista

Vi skänker pengar till behövande genom portot på frimärkena som ex Drottning Silvias barnsjukhus, sos barnbyar

 

 

Vi sponsrar