Leverans & köpvillkor

Betalsätt/köpinformation

Det finns tre sätt att handla av Flaggstångs-Experten AB.

-Via internetbutiken www.flaggstangsexperten.se

-Direkt köp i fysisk butik.

-Försäljning via telefon eller mail.

I onlinebutiken presenteras samtliga varor inklusive moms. Om varan skall skickas till dig kan fraktkostnad tillkomma som presenteras i varukorgen när man anger sitt postnummer. Det är postnumret för leveransadressen som är fraktbärande.

Vid köp direkt från fysisk butik lämnas varan över direkt till kund om inget annat avtalats.

Betalning sker kontant via kort eller mot faktura, privatperson 10 dagar och företag 30 dagar netto. Betalning av faktura skall ske senast på angivet förfallodatum.

När du som privatperson eller företag handlar av oss via faktura, kommer vi göra en kreditupplysning på dig om beloppet överstiger 300:-.

Uppstår det komplikationer gällande betalning, kontakta flaggstångs-Experten så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter: info@flaggstangsexperten.se telefon 031-789 09 50

Om betalning uteblir kommer två påminnelser att skickas, därefter lämnas ärendet vidare till Nordkapital Inkassobolag.

 

Leverans information

Normalt skickas varan till närmaste utlämningsställe medans flaggstänger levereras till tomten eller enligt överenskommelse. Undantag för företag som har företaget på leveransadressen då levererar vi direkt till företaget.

Beställd vara skickas efterföljande vardag. Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, förbehåller sig Flaggstångs-Experten rätten att ändra detta i efterhand. Flaggstångs-Experten kontaktar då dig och du har rätt att avbryta beställningen eller godkänna ändringen.

Ångerrätt

När du handlar inom Sverige har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp och behöver då bara betala returfrakten. Hemleveranser samt skrymmande varor så som flaggstänger och betongfundament så debiterar vi beställaren för fraktkostnaden samt returfrakten.

Om man inte hämtar ut beställda varor kommer fraktkostnad för leverans samt returfrakt  & fakturaavgifter att debiteras beställaren.

Undersökning av varan

När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger undersöka varan.

Köparen bör utföra detta inom 8 dagar räknat från den tidpunkt då varan till ställts köparen.

Åberopande av fel, reklamation skall ske skriftligen, ur vilket det åberopade felet framgår. Det kan göras till mejlen info@flaggstangsexperten.se eller skickas till:

Flaggstångs-Experten AB.

Askekärrsvägen 10.

423 72 Säve.

Fel i varan vid leverans:

Föreligger fel i leveransen eller i varan och förutsatt att Köparen har åberopat felet

(reklamation) äger Flaggstångs-Experten rätt att enligt eget val, antingen:

1.) Inom skälig tid avhjälpa felet samt leverera den reparerade varan åt köparen

2.) Leverera en ny motsvarande vara i stället för den felaktiga varan

3.) Ersätta köparen det pris köparen betalat för varan

När vi skickar något till dig står vi för transportrisken. Vilket innebär att om varan skulle ha en eller flera transportskador så ersätter vi dig med en ny vara kostnadsfritt.

Skulle du som kund vilja skicka tillbaka en vara till oss, så står du som kund för returfrakt & transportrisken. Tänk därför på att paketera varan väl.

Vid skickad vara kommer ditt paket att lämnas i din brevlåda eller hos ditt närmaste postombud. Beroende på artikel, vikt och storlek.

Ditt postombud kommer skicka post-avi eller sms-avi till dig när varan kan hämtas. Ha alltid avi och legitimation tillgängligt vid hämtning av paket.

För en smidig hantering rekommenderar vi att alltid lämna ett mobilnummer för en sms-avi när paketet är framme.

Flaggstångs-Experten använder sig normalt av Posten & DHL, Schenker med flera som transportörer av paket medans flaggstänger levereras oftast med egna bilar.

Garanti:

Garantin gäller från inköps datum och omfattar fabrikations- och materialfel i varan.

Förutsättningar för respektive produkt:

2 års garanti gäller på samtliga detaljer i flaggstångskonstruktionen.

Garanti flaggstångens glasfiberrör:  Royal Pro flaggstång 15 år,  Adela Original flaggstång 10 år, Tradition U-balkflaggstång 10 år.

Övriga flaggstångsrör tillverkade i glasfiber har 5 års garanti.

Flaggstångs-Experten lämnar 10-års garanti på nya montaget från fakturadatumet.

Övriga produkter 1 år garanti.

Kassakvitto/faktura skall alltid uppvisas vid åberopande av garanti. (spar fakturan/kassa kvitto)

 

Garantin omfattar inte:

Garantin gäller inte för skador av oaktsam eller ovarsam hantering eller om varan har reparerats

eller delar bytts ut av någon annan än Flaggstångs-Experten eller en av Flaggstångs-Expertens auktoriserad part.

Garantin täcker inte skador uppkomna på grund av fel installering, icke följande av installations

instruktioner, sedvanligt slitage, skadegörelse, överbelastning av flaggstången eller att

produktens användning avviker från flaggstångs-expertens rekommendationer, eller att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar.

Garantin gäller inte vid Force Majeure där annan försäkring täcker skadorna.

Force Majeure:

Flaggstångs-Experten befrias från sina skyldigheter och sin skadeståndsskyldighet om orsaken till ett

avtalsbrott eller en utebliven fullgörelse beror på Force Majeure.

Som Force Majeure betraktas en exceptionell och på saken inverkande händelse som inträffat

efter att avtalet har tecknats, som avtalsparten inte har skäl att beakta vid uppgörande av avtalet

och som är oberoende av avtalsparterna eller vars verkningar inte skäligen kan undvikas eller

övervinnas.

En sådan händelse kan vara t.ex. krig, uppror, valutabegränsningar, lagstadganden,

Myndighets bestämmelser, avbrott i allmän trafik, Naturfenomen/Naturskada (Storm, Hagel,

Jordskred, Åsknedslag, Sättningar i marken, Lavin och Jordskalv. Med och en annan ovanlig

orsak med motsvarande verkan samt fel eller fördröjningar i underleverantörs leveranser som beror av ovan i denna punkt avsedda faktorer.

Garantin är begränsad till reparation/utbyte av defekta produkter och täcker inte eventuella följdskador som defekten kan ha medfört. Köparen har inte rätt till någon övrig ersättning på basen av den beviljade garantin.

Flaggstångs-Experten ansvarar inte för någon indirekt skada.

Eventuell fraktkostnad för att returnera produkten/delar samt frakt av ny produkt efter uppvisande av giltigt  inköpsbevis/kvitto till inköpsstället bekostas av köparen.

Enligt den av Flaggstångs-Experten beviljade garantin är Flaggstångs-Experten berättigad enligt eget val att, antingen:

1.) Inom skälig tid avhjälpa felet åt köparen

2.) Erbjuda en ny motsvarande vara i stället för den felaktiga varan

3.) Ersätta köparen det pris köparen betalat för varan (-20% i avdrag för normalt slitage per år)

Skador på användarens fastighet, tredje person eller tredje persons egendom ingår inte i denna

garanti.

Om fel på produkt inte bedöms som garantifel kan kunden komma att debiteras reparations eller

undersökningskostnad.

Garantifrågor

Vid eventuella frågor om flaggstångs-Expertens garanti, kontakta oss direkt via mejl.

Reklamation och garantier gäller dock inte efter eventuell reparation, ombyggnation, omplacering eller andra ändringar som inte utförts av Flaggstångs-Expertens montörer.

Väljer du som kund att köpa en flaggstång men själv utföra montaget, så har du garanti på flaggstången, men inte på montaget. Vi hjälper dig gärna med tips och råd för att du så enkelt som möjligt & på bästa sätt kunna montera själv om så önskas.

Kontakta Flaggstångs-Experten så hjälper vi dig. Vi arbetar varje dag med att hjälpa våra kunder.

Flaggstångs-Experten skadestånd begränsar sig till det som bestämts i dessa Leveransvillkor.

Flaggstångs-Experten ansvar begränsar sig dock högst till det belopp som motsvarar det pris som köparen betalat för varan.

Flaggstångs-Experten ersätter inte indirekta skador eller skador som Flaggstångs-Experten inte rimligt kunnat förutse

inte heller skador som beror på faktorer som är på köparens eller en tredje parts ansvar.

 

 

Miljöansvar

Flaggstång- Experten säljer flaggstänger och tillbehör till hela landet, Vi utför montage, reparationer och servicearbeten i väst, med Göteborg som utgångspunkt.

Vi är stolta över dem miljömål vi uppnått och arbetar ständigt för förbättringar och förebyggande av föroreningar.

Exempel på delar av vårt miljöarbete.

  • Planerar och samordnar transporter för att minska utsläppen.
  • Använder ”grön el” som uteslutande kommer från vindkraft.
  • Vid inköp alltid försöka hitta ett miljövänligare alternativ.
  • Återvinna och spara på naturresurser.

Flaggstångs Experten efterlever tillämpliga delar av miljölagstiftningen och andra förekommande krav.

Sekretess:Flaggstångs-Experten tar ansvar för de uppgifter du lämnar till oss när du handlar av oss, vi säljer eller delar inte vidare dina personuppgifter till någon annan.

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. I normala fall så ber vi dig om namn, adress och telefonnummer. I vissa fall även personnummer om man skall handla emot faktura.

Detta är för att vi ska kunna skicka fakturan och eller varan till dig. Men även för att kunna hantera eventuella reklamationer som kan uppstå. Personnummer behöver vi i vissa fall för att kunna göra en kreditupplysning.

Som företag så följer vi GDPR som ersätter PUL och vi sparar bara den information som vi verkligen behöver för att bedriva verksamheten, övrig information raderas så länge det inte strider mot annan lagstiftning frågor om GDPR kontakta Flaggstångs Experten via mejl

Vid beställning av produkt eller tjänst som involverar tredje part lämnar vi endast ut de uppgifter som krävs för att din beställning ska kunna levereras på ett fullgott sätt till dig.

Askekärrsvägen 10

423 72 Säve

Telefon: 031-789 09 50

Mail: info@flaggstangsexperten.se

Hemsida: www.flaggstangsexperten.se