Leverans & Köpvillkor

Köpvillkor

Betalsätt / Köpinformation

Det finns tre sätt att handla av Flaggstångs-Experten AB.

 

Via internet butiken.  www.flaggstangsexperten.se

Direkt köp i fysisk butik

Försäljning via telefon eller mail.

 

I Internet butiken presenteras samtliga varor inklusive moms. Om varan skall skickas till dig som kund, mer fraktkostnad enligt avtalat.

Vid köp direkt från fysisk butik lämnas varan över direkt till kund om inget annat avtalats. Betalning sker kontant eller via faktura 10dagar netto. Betalning av faktura skall ske senast på angivet förfallodatum. Uppstår det komplikationer gällande betalning, kontakta flaggstångs Experten så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter: info@flaggstangsexperten.se telefon 031-789 09 50

 

Leverans information.

Beställd vara skickas normalt samma dag eller vardagen därpå, Beroende på klockslag eller om inget annat är överenskommet. Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, förbehåller sig Flaggstångs-Experten rätten att ändra detta i efterhand. Flaggstångs- Experten kontaktar då dig och du har rätt att avbryta beställningen eller godkänna ändringen.

 

Ångerrätt

När du handlar inom Sverige har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp och behöver då bara betala returfrakten.

 

Undersökning av varan

När varan har avlämnats skall Köparen så snart omständigheterna medger undersöka varan.

Köparen bör dock granska inom 10 dagar räknat från den tidpunkt då varan till ställts Köparen.

Åberopande av fel, reklamation skall ske skriftligen, ur vilket det åberopade felet framgår. Det kan göras till mailen info@flaggstangsexperten.se eller skickas till:

Flaggstångs-Experten AB.

Askekärrsvägen 10.

423 72 Säve.

 

Fel i varan vid leverans:

Föreligger fel i leveransen eller i varan och förutsatt att Köparen har åberopat felet

(reklamation) äger Flaggstångs-experten rätt att enligt eget val, antingen:

1.) Inom skälig tid avhjälpa felet samt leverera den reparerade varan åt Köparen

2.) Leverera en ny motsvarande vara i stället för den felaktiga varan

3.) Ersätta Köparen det pris Köparen betalat för varan

 

När vi skickar något till dig står vi för transportrisken. Vilket innebär att om varan skulle ha en eller flera transport skador så ersätter vi dig med en ny vara kostnadsfritt.

Skulle du som kund vilja skicka tillbaka en vara till oss, så står du som kund för returfrakt & transportrisken. Tänk därför på att paketera varan väl.

Vid skickad vara kommer ditt paket att lämnas i din brevlåda eller hos ditt närmaste postombud. Beroende på artikel, vikt och storlek.

Ditt postombud kommer skicka post-avi eller sms-avi till dig när varan kan hämtas. Ha alltid avi och legitimation tillgängligt vid hämtning av paket.

För en smidig hantering rekommenderar vi att alltid lämna ett mobil nummer för en sms-avi när paketet är framme.

Flaggstångs-experten använder sig normalt av Posten & DHL som transportörer av paket och flaggstänger levereras oftast med egna bilar.

 

Garanti:

Garantin gäller från inköps datum och omfattar fabrikations- och materialfel i varan.

Förutsättningar för respektive produkt:

2 års garanti gäller på samtliga detaljer i flaggstångskonstruktionen i Flaggstångs-Expertens sortiment.

Pro flaggstångens glasfiberrör 15 år, Nordic flaggstångens glasfiberrör 10 år, Europa stångens

glasfiberrör 10-års garanti.

Övriga flaggstångsrör tillverkade i Aluminium och glasfiber har 10 års garanti.

Flaggstångs-Experten lämnar 10-års garanti på nya montaget från faktura datumet.

Övriga produkter 1år garanti.

Kassakvitto/faktura skall alltid uppvisas vid åberopande av garanti. (spar fakturan/kassa kvitto)

 

Garantin omfattar inte:

Garantin gäller inte för skador av oaktsam eller ovarsam hantering eller om varan har reparerats

eller delar bytts ut av någon annan än flaggstångs-experten eller en av flaggstångs-expertens auktoriserad part.

Garantin täcker inte skador uppkomna på grund av fel installering, icke följande av installations

instruktioner, sedvanligt slitage, skadegörelse, överbelastning av flaggstången eller att

produktens användning avviker från flaggstångs-expertens rekommendationer, eller att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar.

Garantin gäller inte vid Force Majeure där annan försäkring täcker skadorna.

 

Force Majeure:

Flaggstångs-experten befrias från sina skyldigheter och sin skadeståndsskyldighet om orsaken till ett

avtalsbrott eller en utebliven fullgörelse beror på Force Majeure.

Som Force Majeure betraktas en exceptionell och på saken inverkande händelse som inträffat

efter att avtalet har tecknats, som avtalsparten inte har skäl att beakta vid uppgörande av avtalet

och som är oberoende av avtalsparterna eller vars verkningar inte skäligen kan undvikas eller

övervinnas.

En sådan händelse kan vara t.ex. krig, uppror, valutabegränsingar, lagstadganden,

Myndigetsbestämmelser, avbrott i allmän trafik, Naturfenomen/Naturskada (Storm, Hagel,

Jordskred, Åsknedslag, Sättningar i marken, Lavin och Jordskalv. Med och en annan ovanlig

orsak med motsvarande verkan samt fel eller fördröjningar i underleverantörs leveranser som beror av ovan i denna punkt avsedda faktorer.

 

Garantin är begränsad till reparation/utbyte av defekta produkter och täcker inte eventuella följdskador som defekten kan ha medfört. Köparen har inte rätt till någon övrig ersättning på basen av den beviljade garantin.

Flaggstångs-experten ansvarar inte för någon indirekt skada.

Kostnaden för att returnera produkten/delar samt inköpsbevis/kvitto till inköpsstället bekostas av

köparen.

Enligt den av flaggstångs-experten beviljade garantin är Flaggstångs-experten berättigad enligt eget val att, antingen:

1.) Inom skälig tid avhjälpa felet samt leverera den reparerade varan åt Köparen

2.) Leverera en ny motsvarande vara i ställer för den felaktiga varan

3.) Ersätta Köparen det pris Köparen betalat för varan (-20% i avdrag för normalt slitage per år)

Skador på användarens fastighet, tredje person eller tredje persons egendom ingår inte i denna

garanti.

Om fel på produkt inte bedöms som garantifel kan kunden komma att debiteras reparations eller

undersökningskostnad.

 

Garanti frågor

Vid eventuella frågor om flaggstångs-Expertens garanti, kontakta butiken där produkten är köpt.

 

Reklamation och garantier gäller dock inte efter eventuell reperation, ombyggnation, omplacering eller andra ändringar som inte utförts av Flaggstångs-Expertens montörer.

Väljer du som kund att köpa en flaggstång men själv utföra montaget, så har du garanti på flaggstången, men inte på montaget. Vi hjälper dig gärna med tips och råd för att du så enkelt som möjligt & på bästa sätt kunna montera själv om så önskas. Kontakta Flaggstångs-Experten så hjälper vi dig. Vi arbetar ständigt med att försöka ha så nöjda kunder som möjligt.

 

Flaggstångs-Experten skadestånd begränsar sig till det som bestämts i dessa Leveransvillkor.

Flaggstångs-Experten ansvar begränsar sig dock högst till det belopp som motsvarar det pris som Köparen betalat för varan.

Flaggstångs-Experten ersätter inte indirekta skador eller skador som Flaggstångs-Experten inte rimligt kunnat förutse

inte heller skador som beror på faktorer som är på Köparens eller en tredje parts ansvar.

 

 

Miljöansvar

Flaggstång- Experten säljer flaggstänger och tillbehör till hela landet, Vi utför montage, reparationer och servicearbeten i väst, med Göteborg som utgångspunkt.

Vi är stolta över dem miljömål vi uppnått och arbetar ständigt för förbättringar och förebyggande av föroreningar.

 

Exempel på delar av vårt miljöarbete.

  • Planerar och samordnar transporter för att minska utsläppen.
  • Använder ”Grön el” som uteslutande kommer från vindkraft.
  • Vid inköp alltid försöka hitta ett miljövänligare alternativ.
  • Återvinna och spara på naturresurser.

Flaggstångs Experten efter lever tillämpliga delar av miljölagstiftelsen och andra förekommande krav.
Sekretess

Flaggstångs-Experten tar ansvar för de uppgifter du lämnar till oss när du handlar av oss, vi säljer eller delar inte vidare dina personuppgifter till någon annan.

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. I normala fall så ber vi dig om namn, adress och telefon nummer. I vissa fall även personnummer.

Detta är för att vi ska kunna skicka fakturan och eller varan till dig. Men även för att kunna hantera eventuella reklamationer som kan uppstå. Personnummer behöver vi i vissa fall för att kunna göra en kreditupplysning.

Som kund har du enligt Personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall Flaggstångs Experten. Via telefon eller mail

Vid beställning av produkt eller tjänst som involverar tredje part lämnar vi endast ut de uppgifter som krävs för att din beställning ska kunna levereras på ett fullgott sätt till dig.

Askekärrsvägen 10

423 72 Säve

Telefon: 031-789 09 50

Mail: info@flaggstangsexperten.se

Hemsida: www.flaggstangsexperten.se